Zacheu vs tânărul bogat

La doar câteva zile distanța, Isus se întâlnește cu două persoane importante ale Israelului, amândouă foarte bogate. Sunt cunoscuți ca tânărul bogat și Zacheu vameșul. Cerându-i-se să își vândă averea și să împartă banii săracilor, tânărul cu pricina se întristează adânc și se retrage. Renunțase la viața veșnică, însă încă nu pierduse bogățiile.  În contrast, Zacheu pare a nu fi legat de averea sa. Dimpotrivă, el este foarte liber și consideră că este mai necesară o reglare a vieții interioare decât o lipire de avuții, și renunță benevol la jumătate din ea. Asta e prima diferența care iese în evidența între ei: unul lipit bolnăvicios, celălalt liber. Apoi, Zacheu zice ”Dacă am înșelat pe cineva…” Adică el nu era apăsat în cuget de situații clare în care să fi înșelat pe careva, dar nici nu se lăuda sau se încredea în sine, în neprihănirea sa, așa că lasă loc unei posibile erori, în comparație cu tânărul bogat care a afirmat hotărât că a împlinit toate poruncile pe tot parcursul istoriei ce și-o putea aminti. Aceasta e a doua diferență dintre ei: unul mândru de propriile acțiuni, sigur pe neprihănire și dreptate personală, celălalt umil și dispus să își re-evalueze comportamentul, dispus să accepte că este loc de corijări. Astfel a intrat mântuirea în casa lui Zacheu pe când celălalt a plecat nesalvat. Iar Zacheu s-a îmbogățit cu o viața nouă, deplină pe când tânărul (conducător după Evanghelia lui Luca) a sărăcit cumplit.

Anunțuri

Auzi? Înțelegi?

Asupra încrezuților, fățarnicilor și ignoranților nici măcar cuvântările lui Isus nu au avut efect. Puterea mesajului e dată nu doar de emițător, care în cazul Învățătorului era ”plin de putere”, ci și de sensibilitatea urechii receptorului, de flexibilitatea minții și a inimii. listen

Mincinoșii din biserici

Câți mincinoși sunt în bisericile noastre? E destul de simplu (aparent, cel puțin) de aflat. Apostol Ioan scrie: ”Dacă zice cineva: „Eu iubesc pe Dumnezeu”, și urăște pe fratele său, este un mincinos; căci, cine nu iubește pe fratele său, pe care-l vede, cum poate să iubească pe Dumnezeu, pe care nu-L vede?” Această analiză e atât de benefică în primul rând pentru a ne cântări pe noi înșine, dar și pentru a ne lămuri cu privire la ”frații” din proximitate care, cu multă încredere în propria spiritualitate, se declară iubitori de Dumnezeu. După roadele lor, spune scriptura, îi veți cunoaște. După roade te poți cunoaște și pe tine.
Hristos nu vrea să ne amăgim. El ne-a dat un barometru, pentru a ne măsura profunzimea relației cu Dumnezeu.
Să iubim dar!