De câte ori am zis în mintea noastră sau chiar am verbalizat un ”BRAVO” atunci când cuvintele unei persoane ni s-au părut dumnezeiești, venite parcă direct de la Cel Preaînalt? Asta e reacția imediată a noastră. Noi apreciem de multe ori oamenii pentru spiritualitatea lor, a mesajelor sau a răspunsurilor înțelepte, însă Isus face un lucru foarte interesant: El zice că nu e meritul omului, că nu carnea și sângele, adică nu abilitățile constructive sau cele antrenate sunt relevante, ci hăruirea, descoperirea de la Dumnezeu. Când acesta își întrebase ucenicii ce credeau despre El, cine este, fiecare se dădea cu părerea într-un fel sau altul. Petru, după relatarea lui Matei (16:16), remarcă: ”Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu!” Parcă îi văd pe colegii lui plini de admirație pentru spusele lui Petru, pentru curajul lui, pentru înțelepciunea dobândită. Dar Isus adaugă imediat: ”Ferice de tine, Simone, fiul lui Iona; fiindcă nu carnea și sângele ți-au descoperit lucrul acesta, ci Tatăl Meu care este în ceruri”!

Oamenii aceștia nu trebuie  în primul rând apreciați ci „fericiți”. Ferice de cel căruia îi descoperă Dumnezeu adevărul! Așa spune scriptura, că El alege să lucreze astfel, descoperind unor oameni lucruri care sunt cu neputință a fi înțelese de ”carne”. Până la urmă aceasta e o promisiune a lui Hristos, care a zis că va lăsa Duhul Său având unul din scopuri acela de a ”descoperii lucruri care purced de la Tatăl”, lucruri din cer, inaccesibile descoperirii umane. Tot El îi liniștește pe ucenici spunând să fie fără frică, pentru că la răspunsurile oamenilor însuși Duhul le va descoperi ce trebuie sa spună. În acel context nu era necesară pregătirea unui discurs, dar era impetuos necesară o deschidere sensibilă a urechii către vibrațiile cerului. Pentru necredincioși, pentru cei care nu cunosc pe Dumnezeu, pentru cei care se ”împiedică” în lucrarea Duhului, aceste cuvinte sunt greu de digerat, dar ele nu sunt decât niște observații din Scripturi.

Și mă întorc de unde am plecat: Ferice de tine, că ți-a fost descoperit! Dumnezeu să fericească și în aceste vremi cât mai mulți oameni. Iar aceștia, să aibă liniștea și smerenia necesară pentru ca să recunoască meritele Sale, evitând astfel așezarea glorioasă pe niște aprecieri necuvenite și foarte perisabile.

Anunțuri