Despre ce vorbește cerul roșu? Pentru cei mai mulți despre vreme, despre manifestarea  climei locale pentru următoarele ore sau zile. Așa ”citeau” evreii altădată, așa citesc și oamenii de azi. Tâlcuirea antică a cerului roșu suna așa:”Când se înserează, voi spuneţi: «Va fi vreme bună, pentru că cerul este roşu învăpăiat! Iar dimineaţa, spuneţi: «Astăzi va fi furtună, pentru că cerul este roşu întunecat!”(Matei 16:2,3)img_7601p

Isus adresează această întrebare referitoare la cerul roșu unor oamenii care deși vedeau toate minunile Sale, mai doreau un semn, o dovadă grăitoare. Dar ce semn să mai primească Fariseii? De fapt toate cele din jur vorbeau, dar ei erau în căutarea scuzelor pentru necredință și a dovezilor pentru convingeri pe care deja le aveau. Ei nu căutau să cunoască pe Dumnezeu și nici să-l accepte vreodată, așa cum și azi sunt mulți care nu caută având întrebarea, ci caută având răspunsul, dorind doar să și-l întărească. Pentru o astfel de atitudine Dumnezeu nu face minuni, nu oferă dovezi, nu face privilegii. Semnele au fost făcute deja, El s-a prezentat și a făcut-o suficient. Despre ce ne vorbește cerul roșu? Despre vreme pentru cei mai mulți, despre Dumnezeu pentru unii. ”Fiindcă ce se poate cunoaşte despre Dumnezeu le este descoperit în ei, căci Dumnezeu le-a arătat. De la crearea lumii, însuşirile Lui invizibile – puterea Lui veşnică şi dumnezeirea Lui – au fost percepute(arătate) clar, fiind înţelese din ceea ce a fost creat.” (Romani 1:19,20 NTR). Traducerea lui Cornilescu este și mai explicită în această afirmație: ”În adevăr, însuşirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veşnică şi dumnezeirea Lui se văd lămurit de la facerea lumii, când te uiţi cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El.”
Tu ce vezi când privești cerul?

Anunțuri