Startul istoriei a fost dat de un fel de semănat. Sămânța folosită de Dumnezeu a fost (și încă este) cuvântul. El a zis ”Să fie…!” și s-a făcut. Și chiar de atunci, de la primele vibrații ale
creației, a fost instaurat un principiu – principiul înmulțirii, și deci ideea seminței, a semănatului și a culesului. La toate Dumnezeu a dat poruncă să se înmulțească; plantelor le-a făcut semințe care să rodească, fiecare după soiul lor, după sămânța lor. Aici e pusă în funcție una din cele mai importante legi ale naturii, ale vieții de pe Terra: ceea ce se seamănă aceea se va secera. Rodul va fi totdeauna, fără excepție, după felul seminței din care se naște. Această lege este valabilă în orice IMG_2639domeniu: viețuitoare, agricultura, familie, biserică, instituție, comunitate, etc.
Cred personal că Europa duce suferința ei de azi doar ca rod al semănării unei toleranțe excesive la rău. În trecutul îndepărtat, referindu-se la triburile de evrei, Dumnezeu a zis: ”Nu lăsați astfel de oameni să locuiască între voi, pentru că se vor scula împotriva voastră din mijlocul vostru!*” iar neascultarea lor a după scurt timp. Revenind la Europa, aceasta a semănat mult creștinism – cu multă durere, cu erori, cu căutări – și a reușit la un moment dat să construiască o societate pe principii dintre cele mai sănătoase. Cetățenii ei s-au bucurat de roadele unei astfel de semănări, și cred că încă ne bucurăm de, se pare, ultimele roade, ultimele fructe ale acelei semănături. Dar, la fel ca și US, am uitat cum am ajuns la această bunăstare, am negat sau negăm vehement propria istorie, și semănăm acum, aproape inconștient (poate conștient la nivel decizional înalt) o nouă societate care conține multă sămânță rea, neghină, ce va rodi și se va înmulți, iar roadele nu întârzie să apară. Primele straturi încep a fi deja culese…
Trebuie să fim foarte atenți la ce semănăm! NU ne putem sustrage de la anotimpul strângerii roadelor. Nu nu putem permite, dacă avem mintea întreagă, să credem că folosind răul vom obține binele, că utilizând principii rele vom culege funcționări bune. E în Europa o toamnă venită parcă prea repede după ultimele semănări. Poate e bine așa… poate ne trezim mintea limpede și vom decide cu mai mult discernământ pentru noi și ai noștri.

*(erau totuși acceptați în comunitate, prin poruncă divină, cei care acceptau din convingere credințele, principiile de viață ale poporului evreu)

Anunțuri