O întrebare care frământă inutil pe atâta lume, și mai ales pe creștini. Dea lungul secolelor s-au tot încumetat oamenii să declare că au aflat când va veni acest sfârșit. ”E vremea din urmă!” – se aude aproape stereotipic și amenințător de la amvoanele bisericilor. Atât de des ne hazardăm să declarăm asta, sperând să obținem astfel un impuls spre pocăință din partea noastră sau din partea celorlalți. Amenințarea aceasta, a vremii finale, a socotelii de pe urmă pare a fi ultima sau singura cale capabilă să ne mai stimuleze spre o viață creștină autentică. Dar motivația aceasta și rezultatul ei sunt, ambele, false, imature, superficiale. Ca răspuns la întrebarea ucenicilor pe această temă, Domnul Isus le-a spus: ”…Acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea Sa!” Cât despre curiozitatea sau nevoia de a ști a ucenicilor de atunci și de oricând, răspunsul Său este clar și simplu:”Nu este treaba voastră să știți vremurile…” Atâtea articole, cărți sau mesaje din biserici doresc să aibă impact cu mesaje de genul ”sfârșitul se apropie, apocalipsa bate la uși, vine judecata, etc”, însă pe noi trebuie să nu ne impresioneze deloc, nici să credem în ele, nici să le răspândim. Ele nu sunt ”treaba noastră”!

Pe noi trebuie să ne intereseze altceva; motorul vieții noastre curate trebuie să fie unul mai profund, mai sincer, mai matur. Preocuparea noastră trebuie să fie aceea de a fi ”martori”. Asta e tot ce ni se cere. Ești martor al cerului? Ești o ”demonstrație” a lui Dumnezeu?Text

Text: Fapte 1:6-8 ”Prin urmare, atunci când s-au strâns laolaltă, ei L-au întrebat: – Doamne, în vremea aceasta vei restaura împărăţia lui Israel? El le-a răspuns: – Nu este treaba voastră să cunoaşteţi vremurile sau perioadele pe care Tatăl le-a aşezat sub propria Lui autoritate. Voi însă veţi primi putere atunci când va veni Duhul Sfânt peste voi şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria şi până la marginile pământului.”

Anunțuri