Un punct de verede diferit din cele citite până acum, dar care merită atenție.

cetatea de piatră

indexfoto

Barabas sau Isus?

Despre Barabas, personajul misterios eliberat de Pilat din Pont atunci când le-a cerut evreilor să aleagă între Isus şi Barabas, s-au scris destul de multe…

În vreme ce Evangheliile lui Marcu şi Luca spun destul de clar despre el că ar fi fost un evreu implicat în revolte împotriva stăpânirii romane, Matei îl numeşte „prizonier vestit”, un apelativ folosit de evrei în special pentru cei pe care îi considerau într-un fel nişte eroi revoluţionari (sicari – cei ce se ridicau împotriva stăpânirii romane, conform lui Eisenman), iar Ioan îl numeşte lēstēs (tâlhar), deşi în contextul relatării sensul cuvântului e mai degrabă acela de „rebel, instigator, revoluţionar”.

Interesant este că numele complet al lui Barabas, aşa cum apare el într-un manuscris vechi la Matei 27:16–17, era Isus Barabas, lucru ce l-a deranjat pe Origen, având în vedere asemănarea cu numele Domnului, şi se pare că ulterioarele…

Vezi articol original 1.042 de cuvinte mai mult