În anul 584 î.e.n. cetatea Ierusalim era înconjurată de către oștile lui Nabucodonosor al II-lea, împărat al Babilonului. Veștile erau foarte negre și toată lumea stătea cu inima strânsă așteptând deznodământul. Ieremia, punea și mai multă apăsare peste popor și rege prin proorociile lui, care vesteau o distrugere cumplită a cetății, distrugere de care vor auzi toate neamurile. În acest context, Dumnezeu, printr-un vis, îi poruncește lui Ieremia să cumpere o bucată de pământ. Așa că Ieremia trece la acțiune. Contactează vânzătorul, oferă suma, cântărește arginții, pune martori să semneze actul de vânzare, face două exemplare pe care le pune la păstrare, iar în tot acest timp cugetă… De ce l-o fi pus Dumnezeu să cumpere pământ acum, când era sigur că cetatea va fi nimicită și poporul dus în robie?

Cu toată credincioșia lui, pe seară, frământat cumplit de propria acțiunea, se pleacă în rugăciune și cu tremur în voce îndrăznește: ”Doamne Dumnezeule, Tu ești înțelept și bun. Ai scos pe Israel din Egipt, ai făcut minuni mari cu ei și pentru ei, ai dat porunci care să fie ascultate, ai pus astrele pe cer și toate îți sunt supuse. Toate acestea le înțeleg! Dar, de ce m-ai pus să cumpăr tocmai acum, un ogor în cetate?”  Și tăcu…                           (parafrazare din Ieremia 32)

Răspunsul lui Dumnezeu, veni tot ca interogație: ”Eu sunt Domnul Dumnezeul oricărei făpturi. Este ceva de mirat din partea Mea?

E adevărat că noi ajungem în situații în care îl întrebăm: ”De ce, Doamne? De ce așa?”. Probabil că răspunsul Său la această întrebare ar fi mereu același: ”Îmi scapă Mie ceva? E ceva de mirare la Mine? Nu am pus Eu în calcul toate lucrurile? Nu sunt Eu Dumnezeu și Stăpân peste oricare făptură?”

Îi scapă ceva lui Dumnezeu? Este El luat prin surprindere de vreun eveniment? Adevărat este că sunt multe momente în care e atât de greu să taci, având în inimă adânc săpat gândul ”Dumnezeu știe ce face!”  Lui Ieremia, Creatorul i-a răspuns la întrebare, însă noi deseori nu primim acest răspuns, dar ni se face un apel la credință…

Fiți tari!

Anunțuri