Atunci când eu nu pot ajunge la o oră cu elevii mei, trimit un profesor suplinitor și îi spun să facă cutare și cutare lucru. El merge și nu face de la sine, ci în numele meu, în locul meu, respectivele lucruri. Dacă face altceva decât ceea ce eu am cerut, nu mă mai reprezintă, ci se reprezintă. Ei bine, noi nu putem pretinde că facem ceva în Numele Lui, decât în cazul în care acea acțiune chiar Îl are pe El în centru, urmărește voia Lui, se încadrează în ceea ce El dorește a fi înfăptuit.

Sintagma aceasta ”în Numele Domnului” – nu-și găsește prea ușor înțelesul corect. În mediul evanghelic, cel mai des folosită e în sensul de a da,sau a primi ceva ”în Numele Domnului”. E vorba, de a oferi sau a primi un lucru material sau un serviciu în mod gratuit, fără a fi necesară o plată, o recompensă. Apostolii însă, au utilizat-o transmițând ceva diferit. Cel mai bun exemplu este acela în care, la poarta Frumoasă a  Templului,  ei zic ologului care cerșea: „În Numele lui Isus Hristos din Nazaret, scoală-te și umblă!” Ei reprezentau acolo pe acest Isus. Acțiunile lor erau făcute în Numele Lui. Ceea ce ar fi făcut Isus dacă era acolo, se împlinea prin ei.

Domnul Isus, a spus despre Sine că nu făcea nimic diferit de ceea ce Tatăl îi cerea să facă. El, Fiul, îl reprezenta pe Dumnezeu; era în Numele Său venit, pentru a-l arăta pe El, pe Tatăl. Ucenicii, apostolii aveau o viață prin care ”suplineau”, dovedeau pe Isus. Multe din acțiunile noastre pot fi făcute, chiar fără să ne dăm seama în Numele Lui. Din păcate însă, multe din cele pe care le trâmbițăm a fi făcute în același nume, nu au nici o legătura cu El.

Fii o imagine, o oglindire a lui Dumnezeu, și vei lucra în Numele Lui!

Anunțuri